Thursday , 24 January 2019
Home »

Blog Archives

Dám Nghĩ Lớn

Dám Nghĩ Lớn! (Khổ nhỏ) ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Dám Nghĩ Lớn – David J. Schwartz. Ph.D Dám Nghĩ Lớn! Hãy thử nghĩ về những người có mức thu nhập cao hơn bạn gấp 5 lần. Có phải họ thông minh hơn bạn gấp 5 lần? Họ làm việc vất vả hơn bạn gấp 5 lần? Nếu câu trả lời của bạn là “không” thì bạn sẽ chạm đến …

Read More »