Friday , 22 March 2019
Home »

Blog Archives

Quảng Cáo Theo Phong Cách Ogilvy (Ogilvy On Advertising)

Quảng Cáo Theo Phong Cách Ogilvy (Ogilvy On Advertising) ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Quảng Cáo Theo Phong Cách Ogilvy (Ogilvy On Advertising) – David Ogilvy Quảng Cáo Theo Phong Cách Ogilvy (Ogilvy On Advertising) – David Ogilvy là một trong những gương mặt nổi bật nhất của ngành quảng cáo, với danh xưng “Cha đẻ của nền quảng cáo hiện đại”. Giới thiệu sách Các cuốn sách ông viết về nghệ thuật quảng …

Read More »

David Ogilvy – Những ĐIều Chưa Công Bố

David Ogilvy – Những ĐIều Chưa Công Bố ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

David Ogilvy – Những ĐIều Chưa Công Bố – David Ogilvy David Ogilvy – Những ĐIều Chưa Công Bố Cuốn sách sẽ khuấy động cả những bộ óc ì trệ nhất trong giới kinh doanh ngày nay! David Ogilvy – Những điều chưa công bố là tập hợp những văn bản mà David đã viết ra, cả viết tay lẫn …

Read More »