Tuesday , 19 March 2019
Home »

Blog Archives

Thanh Niên Nghiêm Túc Khởi Nghiệp

Thanh Niên Nghiêm Túc Khởi Nghiệp ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Thanh Niên Nghiêm Túc Khởi Nghiệp – David S. Kidder Thanh niên nghiêm túc khởi nghiệp, bạn sẽ gặp rất nhiều những doanh nhân thành đạt, như Jim McCann với chuỗi cửa hàng hoa có doanh thu hàng trăm triệu đô la, Reid Hoffman – người sáng lập mạng xã hội LinkedIn, Sara Blakely – người sáng lập hãng đồ …

Read More »