Thursday , 21 March 2019
Home »

Blog Archives

Tương Lai Trung Quốc

Tương Lai Trung Quốc ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Tương Lai Trung Quốc – David Shambaugh Tương Lai Trung Quốc – là cuốn sách tương đối ngắn về một chủ đề lớn: Tương Lai Trung Quốc. Là một trong những bất ổn toàn cầu chính trong những thập niên tới, phát triển của Trung Quốc sẽ tiếp tục có những hậu quả – cả tốt và xấu – đối …

Read More »