Monday , 18 February 2019
Home »

Blog Archives

Thiên Tài Trong Mỗi Chúng Ta

Thiên Tài Trong Mỗi Chúng Ta ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Thiên Tài Trong Mỗi Chúng Ta – David Sheff Thiên Tài Trong Mỗi Chúng Ta So với nguồn năng lực thực sự về thể chất và trí tuệ của cơ thể, chúng ta chỉ đang sử dụng một phần nhỏ. Nói rộng hơn, con người đang sống xa với những khả năng tiềm ẩn của chính mình. Khi nhận thức …

Read More »