Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Bà Nội Găngxtơ

Bà Nội Găngxtơ ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Bà Nội Găngxtơ – David Walliams Bà Nội Găngxtơ Bà nội của Ben là một bà nội chuẩn không cần chỉnh – bà có tóc bạc, răng giả, và giấy ăn giắt đầy tay áo. Bà chỉ thích ăn mỗi món bắp cải và chơi trò xếp chữ. Theo Ben thì bà chán kinh khủng. Cho đến khi cậu phát …

Read More »