Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Thành Công Theo Cách Khác

Thành Công Theo Cách Khác ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Thành Công Theo Cách Khác – Nguyễn Hữu Phùng Nguyên, Nguyễn Ngọc Long, Nguyễn Thị Quỳnh Giang, Đinh Đức Hoàng Thành Công Trong Kinh Doanh Nhờ NLP – Cách Thức Nhanh Chóng Để Đạt Được Thành Công Đây là cuốn sách đặc biệt hữu ích giới thiệu các cách ứng dụng Lập trình ngôn ngữ tư duy (NLP) đối với …

Read More »