Sunday , 24 February 2019
Home »

Blog Archives

365 Tình Huống Ứng Xử – Bố Vợ Chàng Rể

365 Tình Huống Ứng Xử  - Bố Vợ Chàng Rể ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

365 tình huống ứng xử bố vợ chàng rể đưa ra các bí quyết để điều hòa mối quan hệ ấy cũng như các bí quyết để lấy lòng bố vợ .Dành cho những chàng rể mới và cũng là những kinh nghiệm đáng quý dành cho những ông bố vợ trong việc hành động, đối xử với người chồng của con gái mình.

Read More »