Thursday , 21 March 2019
Home »

Blog Archives

Con Chim Joong Bay Từ A Đến Z

Con Chim Joong Bay Từ A Đến Z ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Con Chim Joong Bay Từ A Đến Z – Đỗ Tiến Thuỵ Con Chim Joong Bay Từ A Đến Z Qua lời kể của một con chim joong lạc loài, câu chuyện quá khứ và những xung đột của một gia đình nhiều thế hệ, đã được tái hiện. Những phận người sau chiến tranh như bị lạc lõng trong …

Read More »