Monday , 18 February 2019
Home »

Blog Archives

Bóng Anh Hùng

Bóng Anh Hùng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Bóng Anh Hùng – Doãn Dũng Giới thiệu nội dung Người chết không hại được người sống. Người chết chẳng qua là người sống được chuyển đến thế giới khác, cũng có tình cảm và suy nghĩ như người trên trần gian. Sợi dây liên lạc giữa hai thế giới được thông qua một người có khả năng hiểu ngôn …

Read More »