Thursday , 24 January 2019
Home »

Blog Archives

Cá Bống Mú

Cá Bống Mú (Series Sách Đoàn Giỏi) ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Cá Bống Mú – Đoàn Giỏi Cá Bống Mú Cùng với Đất rừng phương Nam, Cá bống mú là một trong các tác phẩm đặc sắc nhất, đậm đặc nhất phong cách Đoàn Giỏi. Theo ngòi bút của nhà văn, khung cảnh thiên nhiên, cuộc sống thời khẩn hoang, tâm hồn người nông dân Nam bộ được khắc chạm sống …

Read More »

Cuộc Truy Tầm Kho Vũ Khí (Series Sách Đoàn Giỏi)

Cuộc Truy Tầm Kho Vũ Khí (Series Sách Đoàn Giỏi) ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Cuộc Truy Tầm Kho Vũ Khí (Series Sách Đoàn Giỏi) Là chiến sĩ trẻ còn lại sau chiến dịch Là Ngà 1948 và cũng là người duy nhất nắm giữ thông tin về con đường đến kho vũ khí quan trọng, 4 năm sau, Dũng được phòng Chính trị của trung đoàn Mười mặt trận miền Đông Nam bộ phân …

Read More »

Đất rừng Phương Nam

Đất rừng phương nam ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Đất rừng phương nam là tiểu thuyết của nhà văn Đoàn Giỏi viết về cuộc đời phiêu bạt của một cậu bé tên An. Bối cảnh của tiểu thuyết là các tỉnh miền Tây Nam Bộ, Việt Nam vào những năm 1945, sau khi thực dân Pháp quay trở lại xâm chiếm Nam Bộ.

Read More »