Thursday , 21 March 2019
Home »

Blog Archives

Mùa chinh chiến ấy

Mùa chinh chiến ấy ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Mùa chinh chiến ấy là những mảng hồi ức của nhà văn – chiến binh Đoàn Tuấn về anh và đồng đội trong cuộc chiến biên giới Tây Nam – một cuộc chiến tranh bắt buộc ngay sau ngày thống nhất nước nhà.

Read More »