Thursday , 21 March 2019
Home »

Blog Archives

Sức Mạnh Của Ngôn Từ

Sức Mạnh Của Ngôn Từ ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Sức Mạnh Của Ngôn Từ – Don Gabor Sức Mạnh Của Ngôn Từ Sử dụng đúng ngôn từ để đạt hiệu quả giao tiếp cao nhất. Nếu bạn cũng giống như hàng triệu người thường ngồi lặng yên trong các cuộc họp, bỏ lỡ nhiều cơ hội thăng tiến, căng thẳng trong các buổi gặp mặt, không biết nói gì …

Read More »