Monday , 18 February 2019
Home »

Blog Archives

Đàn Bà Liêu Xiêu

Đàn Bà Liêu Xiêu ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Đàn Bà Liêu Xiêu Là tập văn xuôi của ba tác giả: Beo Hồng, Dona Đỗ Ngọc và Hậu Khảo Cổ, Đàn bà liêu xiêu ghi lại những suy nghĩ, hoài niệm, trăn trở… “rất đàn bà” của họ về cuộc sống, tình yêu, quan hệ vợ chồng, xã hội… Trong các trang viết ngắn mà đầy đủ, sắc gọn, thân phận, đời sống của mỗi nhân …

Read More »