Tuesday , 19 March 2019
Home »

Blog Archives

Tư Vấn Quản Lý – Một Quan Điểm Mới (Với Sự Hỗ Trợ Của Các Công Cụ Được Tuyển Chọn Toàn Diện)

Tư Vấn Quản Lý - Một Quan Điểm Mới (Với Sự Hỗ Trợ Của Các Công Cụ Được Tuyển Chọn Toàn Diện) ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Tư Vấn Quản Lý – Một Quan Điểm Mới (Với Sự Hỗ Trợ Của Các Công Cụ Được Tuyển Chọn Toàn Diện) – Dr Koenraad Tommissen Tư Vấn Quản Lý – Một Quan Điểm Mới – giới thiệu đến độc giả những nhân tố con người trong lĩnh vực tư vấn quản lý. Có thể đối với nhiều người, những …

Read More »