Thursday , 21 March 2019
Home »

Blog Archives

Sáng Tạo Từ Khuôn Mẫu

Sáng Tạo Từ Khuôn Mẫu ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Sáng Tạo Từ Khuôn Mẫu – Drew Boyd, Jacob Goldenberg Sáng Tạo Từ Khuôn Mẫu Sáng tạo có thể coi là một chuỗi những hình mẫu và khuôn khổ. “Với tư duy mạch lạc, khả năng hoạt ngôn và lối hành văn rõ ràng, Boyd và Godenberg đã bày ra trước mắt độc giả những viên gạch thô sơ nhưng …

Read More »