Monday , 18 February 2019
Home »

Blog Archives

Chỉ Nhớ Người Thôi, Đủ Hết Đời

Chỉ Nhớ Người Thôi

Chỉ Nhớ Người Thôi, Đủ Hết Đời – Du Tử Lê Chỉ Nhớ Người Thôi, Đủ Hết Đời Hầu hết những tùy bút trong tập này được tác giả viết ở dạng bán-hồi-ký, phản ảnh ít nhiều phần đời riêng, tựa tác giả soi gương, nhìn lại cuộc lữ hành nhân sinh chìm nổi gập ghềnh, khi ông đã bước …

Read More »