Monday , 18 February 2019
Home »

Blog Archives

Đừng chờ ai lên tiếng hộ mình

Đừng Chờ Ai Lên Tiếng Hộ Mình ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Đừng chờ ai lên tiếng hộ mình - Hãy lên tiếng trước khi quá muộn. "Nếu bạn im lặng trước những cái xấu, ngày mai chính bạn hoặc con cái bạn lãnh đủ. Nếu bạn im lặng trước bất công, ngày mai có thể chính bạn sẽ là nạn nhân".

Read More »