Monday , 18 February 2019
Home »

Blog Archives

Nghệ Thuật Nói Chuyện Và Xã Giao Hàng Ngày (TB)

Nghệ Thuật Nói Chuyện Và Xã Giao Hàng Ngày (TB) ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Nghệ Thuật Nói Chuyện Và Xã Giao Hàng Ngày (TB) – Đức Thành “Nghệ Thuật Giao Tiếp Và Xã Giao Hàng Ngày” trình bày một số nét cơ bản, cần chú ý trong phép xã giao hàng ngày. Nó đơn giản chỉ là cách chào hỏi, thăm viếng cũng như cách ăn, mặc… cho đến phép xã giao trong mối …

Read More »

Giao Tiếp Thông Minh Và Nghệ Thuật Ứng Xử

Giao Tiếp Thông Minh Và Nghệ Thuật Ứng Xử ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Giao Tiếp Thông Minh Và Nghệ Thuật Ứng Xử – Đức Thành Giao Tiếp Thông Minh Và Nghệ Thuật Ứng Xử Biết ăn nói là ước muốn của mỗi con người; biết ǎn nói là kỹ nǎng cơ bản để con người hiện đại có thể tồn tại và cạnh tranh trong xã hội; biết ăn nói là điều kiện …

Read More »