Tuesday , 22 January 2019
Home »

Blog Archives

Sử Việt – 12 Khúc Tráng Ca

Sử Việt – 12 Khúc Tráng Ca - Tác giả: Dũng Phan | Review sách hay - Cộng đồng Mê Đọc Sách

Sử Việt – 12 khúc tráng ca hệt như một cuốn phim li kì, với hàng loạt câu hỏi về các nghi án lịch sử, những tranh đoạt hoàng quyền trong các triều đại phong kiến Việt Nam.

Read More »