Friday , 22 March 2019
Home »

Blog Archives

Quản Trị Rủi Ro Ngân Hàng Trong Nền Kinh Tế Toàn Cầu

Quản Trị Rủi Ro Ngân Hàng Trong Nền Kinh Tế Toàn Cầu ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Quản Trị Rủi Ro Ngân Hàng Trong Nền Kinh Tế Toàn Cầu – Dương Hữu Hạnh (MPA – 1973) Quản Trị Rủi Ro Ngân Hàng Trong Nền Kinh Tế Toàn Cầu Rủi ro thị trường trong hoạt động ngân hàng là rủi ro tiềm ẩn gây ra tác động tiêu cực đối với thu nhập hoặc vốn của ngân hàng …

Read More »