Friday , 22 February 2019
Home »

Blog Archives

Nhân Quả Báo Ứng Hiện Đời

Nhân Quả Báo Ứng Hiện Đời (Tải Bản) ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Nhân Quả Báo Ứng Hiện Đời – Đường Tương Thanh Nhân Quả Báo Ứng Hiện Đời Tập sách gồm những câu chuyện nhân quả báo ứng được soạn giả sưu tầm và kể lại, minh họa cho một chân lý muôn đời mà dân gian đã thể hiện nôm na qua những câu như: Ở hiền gặp lành hay Gieo …

Read More »