Monday , 17 December 2018
Home »

Blog Archives

Thay Đổi Tất Cả Chỉ Trừ Vợ Và Con

Thay Đổi Tất Cả Chỉ Trừ Vợ Và Con ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Thay Đổi Tất Cả Chỉ Trừ Vợ Và Con – E Ji Sung Thay Đổi Tất Cả Chỉ Trừ Vợ Và Con Những bài học phát triển bản thân và chiến lược quản trị từ cuộc đời của Lee Kun Hee – Chủ tịch Tập đoàn Samsung! Năm 1987, khi trở thành chủ tịch Tập đoàn Samsung và cầu viện …

Read More »