Tuesday , 22 January 2019
Home »

Blog Archives

Điềm Tĩnh Và Nồng Nhiệt – Đỏ

Điềm Tĩnh Và Nồng Nhiệt - Đỏ ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Điềm Tĩnh Và Nồng Nhiệt – Đỏ – Ekuni Kaori Điềm Tĩnh Và Nồng Nhiệt – Đỏ Các nhân vật nữ của Ekuni Kaori dường như chưa bao giờ ngừng tìm kiếm tình yêu, ngay cả khi xung quanh họ yêu thương đã ngập tràn. Aoi đang có một cuộc sống bình lặng, yên ổn với cậu bạn trai người …

Read More »