Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Con Của Noé

Con Của Noé ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Con Của Noé – Eric – Emmanuel Schmitt Con Của Noé “- Chúng ta sẽ thỏa thuận như này nhé, con đồng ý không? Con, Joseph, con sẽ giả vờ là người Công giáo còn ta, ta sẽ giả vờ là người Do thái… Đây là bí mật của chúng ta, bí mật lớn nhất của các bí mật. Ta …

Read More »