Monday , 18 February 2019
Home »

Blog Archives

Giải Mã Thuật Lãnh Đạo

Giải Mã Thuật Lãnh Đạo ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Giải Mã Thuật Lãnh Đạo – Esther Cameron, Mike Green Giải Mã Thuật Lãnh Đạo Nếu những nhà lãnh đạo thành công tương tự những diễn viên trong một vở kịch, họ sẽ đảm đương vai trị đó? Ở những tình huống khác nhau, vai trị ấy sẽ được thể hiện như thế đó? Phải chăng trong mỗi người đều …

Read More »