Monday , 18 February 2019
Home »

Blog Archives

Euclid – Cơ Sở Của Hình Học

Euclid - Cơ Sở Của Hình Học ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Euclid – Cơ Sở Của Hình Học – Euclid Cơ Sở Của Hình Học “Euclid viết sách Cơ Sở Của Hình Học ở Alexandria khoảng 300 năm trước Công nguyên. (…) Trải qua 2400 năm, các mệnh đề phát biểu và chứng minh trong Cơ Sở Của Hình Học vẫn còn tươi tắn một cách đáng ngạc nhiên. Từ hình …

Read More »