Saturday , 19 January 2019
Home »

Blog Archives

Đại Gia Gatsby

Đại Gia Gatsby ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Đại gia Gatsby hay Gatsby vĩ đại (The Great Gatsby) là một kiệt tác của nhà văn F. Scott Fitzgerald người Mỹ, được xuất bản lần đầu vào 10 tháng 4 năm 1925. Tác phẩm được đặt trong bối cảnh của vùng Long Island ở Mỹ trong mùa hè năm 1922.

Read More »