Thursday , 21 March 2019
Home »

Blog Archives

Chầm Chậm Cũ Kỹ

Chầm Chậm Cũ Kỹ ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Chầm Chậm Cũ Kỹ – Fạm Thị Điệp Giang Chầm Chậm Cũ Kỹ Văn và thơ của Điệp Giang được cấu tứ bằng bút pháp có nhiều tìm tòi, bức phá, như muốn thoát khỏi những gò bó theo kiểu khuôn mẫu câu trúc. Đó là “cái bình” khá mới, thế nhưng rượu bên trong lại là một hồi ức …

Read More »