Saturday , 19 January 2019
Home »

Blog Archives

Cách Tân Để Thắng

Cách Tân Để Thắng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Cách Tân Để Thắng – Fernando Trías De Bes, Philip Kotler Cách Tân Để Thắng Mục đích chính của quyển sách là thiết lập các yếu tố chủ yếu để quản trị cách tân (innovation management) hiệu quả và sáng tạo thông qua mô hình A-đến-F, cho phép người đọc sắp xếp một cách logic hầu hết các ý tưởng …

Read More »