Saturday , 23 March 2019
Home »

Blog Archives

Từ Thất Bại Đến Thành Công

Từ Thất Bại Đến Thành Công ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Từ Thất Bại Đến Thành Công – Frank Bettger Từ Thất Bại Đến Thành Công Tác giả Đắc nhân tâm, Dale Carnegie đã viết: “.. là cuốn sách cực kỳ hữu ích cho mọi doanh nhân thuộc mọi lĩnh vực nghề nghiệp…” Còn TS. Norman Vincent Peal nói: “Cuốn sách làm thay đổi đời tôi, bất kỳ ai muốn thành …

Read More »