Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Dẫn Dắt Cuộc Cách Mạng

Dẫn Dắt Cuộc Cách Mạng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Dẫn Dắt Cuộc Cách Mạng – Gary Hamel Dẫn Dắt Cuộc Cách Mạng Cuốn sách khuyến khích bạn trở thành một người mới lạ, một kẻ dị giáo, biến những gì không thể thành có thể, lướt qua mọi giáo điều và đưa ra những đánh giá không giới hạn về các vấn đề mà mọi công ty trên toàn …

Read More »

Tương Lai Của Cạnh Tranh

Tương Lai Của Cạnh Tranh ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Tương Lai Của Cạnh Tranh – Gary Hamel, C. K. Prahalad Tương Lai Của Cạnh Tranh – trình bày những cơ hội chưa từng có cho việc kiến tạo giá trị và quá trình cách tân. Sách có mục đích rất rõ ràng: hướng dẫn các nhà lãnh đạo kinh doanh trong việc tìm kiếm trọng tâm chiến lược mới, …

Read More »