Friday , 22 February 2019
Home »

Blog Archives

Tìm Kiếm Steve Jobs Tiếp Theo

Tìm Kiếm Steve Jobs Tiếp Theo ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Tìm Kiếm Steve Jobs Tiếp Theo – Gene Stone, Nolan Bushnell Tìm Kiếm Steve Jobs Tiếp Theo Cuốn sách được tác giả ưu ái dành tặng “Steve Jobs cùng tất cả những người sáng tạo trong cuộc đời tôi”. Ngay ở chương đầu tiên, tác giả đã viết: “Một trong những ý tưởng mà tôi và Steve đã đề cập …

Read More »