Friday , 22 February 2019
Home »

Blog Archives

Donald Trump Chiến Lược Đầu Tư Bất Động Sản

Donald Trump Chiến Lược Đầu Tư Bất Động Sản ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Donald Trump Chiến Lược Đầu Tư Bất Động Sản – George H. Ross Donald Trump Chiến Lược Đầu Tư Bất Động Sản Các chiến lược kinh doanh của nhà tỷ phú Trump có thể giúp các nhà đầu tư trung bình như thế nào? Ross cho rằng những nguyên tắc cơ bản đã làm cho các toà nhà của Trump …

Read More »