Monday , 18 February 2019
Home »

Blog Archives

Chữ Số Hay Lịch Sử Một Phát Minh Vĩ Đại

Chữ Số Hay Lịch Sử Một Phát Minh Vĩ Đại ebook pdf/prc/epub/mobi

Chữ Số Hay Lịch Sử Một Phát Minh Vĩ Đại – Georges Ifrah Bạn sẽ khám phá tổ tiên chúng ta đã đếm và làm tính ra sao, sẽ hiểu tại sao bốn phép tính số học trong hàng chục thế kỷ lại là một nghệ thuật khó hiểu và phức tạp chỉ có trong tay một số người am …

Read More »