Thursday , 21 March 2019
Home »

Blog Archives

Sức Bật Cách Vượt Qua Thử Thách

Sức Bật Cách Vượt Qua Thử Thách ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Sức Bật Cách Vượt Qua Thử Thách – Sue Hadfield, Gill Hasson Sức Bật Cách Vượt Qua Thử Thách “Sức bật là cuốn sách thú vị. Nó đưa vào các kinh nghiệm thực tiễn để khai sáng và tạo cảm hứng. Sách Sức bật cách vượt qua thử thách có nhiều bài tập thực tế nhằm giúp bạn trở nên …

Read More »

Sức Bật – Cách Vượt Qua Thử Thách

Sức Bật Cách Vượt Qua Thử Thách ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Sức Bật – Cách Vượt Qua Thử Thách – Gill Hasson, Sue Hadfield Sức Bật Cách Vượt Qua Thử Thách “Sức bật là cuốn sách thú vị. Nó đưa vào các kinh nghiệm thực tiễn để khai sáng và tạo cảm hứng. Sách Sức bật cách vượt qua thử thách có nhiều bài tập thực tế nhằm giúp bạn trở …

Read More »

Quyết Đoán Trong Mọi Tình Huống

Quyết Đoán Trong Mọi Tình Huống ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Quyết Đoán Trong Mọi Tình Huống – Sue Hadfield, Gill Hasson Quyết Đoán Trong Mọi Tình Huống Bạn có thường trả lời “có” trong khi bản thân muốn nói “không”? Bạn có phải hành động miễn cưỡng để tránh mâu thuẫn và đối đầu? Bạn có gặp khó khăn và băn khoăn khi ra quyết định? Điều gì xảy ra …

Read More »