Sunday , 24 February 2019
Home »

Blog Archives

Tặng Phẩm Của Lincoln

Tặng Phẩm Của Lincoln ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Tặng Phẩm Của Lincoln – Gordon Leidner Tặng Phẩm Của Lincoln “Đây tuyệt đối là quyển sách hay nhất từng được xuất bản viết về sự hóm hỉnh và những câu chuyện của vị tổng thống vĩ đại này. Tất cả những ai quan tâm đến Abraham Lincoln đều sẽ tìm đọc quyển sách này”. (William C. Harris, tác giả …

Read More »