Saturday , 16 February 2019
Home »

Blog Archives

Làm Quen Thống Kê Học Qua Biếm Họa

Làm Quen Thống Kê Học Qua Biếm Họa ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Làm Quen Thống Kê Học Qua Biếm Họa – Grady Klein, Yoram Bauman Làm Quen Thống Kê Học Qua Biếm Họa Cuốn sách sẽ đem đến cho người đọc những kiến thức căn bản về thống kê từ việc lấy mẫu dữ liệu thô đến lập biểu đồ, từ kiểm định giả thiết đến đánh giá độ tin cậy. Nhưng …

Read More »