Sunday , 24 February 2019
Home »

Blog Archives

Khởi Hành

Khởi Hành ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Khởi Hành – Gs. John Vũ Khởi Hành “Trong thế giới toàn cầu hóa hiện nay, mức độ cạnh tranh càng lúc càng dữ dội. Sinh viên cần phải chủ động tìm hiểu và chuẩn bị những hành trang cần thiết vì nghề nghiệp và cuộc sống tương lai của chính mình. Bạn không thể phụ thuộc vào trường học, …

Read More »