Friday , 18 January 2019
Home »

Blog Archives

Nền Kinh Tế Xanh Lam

Nền Kinh Tế Xanh Lam ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Nền Kinh Tế Xanh Lam – Gunter Pall Nền Kinh Tế Xanh Lam – Quyển The Blue Economy cho thấy việc bảo đảm nguyên vật liệu và điều chỉnh các kế hoạch sản xuất theo kiểu mẫu của tự nhiên sẽ giải quyết được nhiều vấn đề suy thoái và ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, chính sách kinh tế …

Read More »