Thursday , 24 January 2019
Home »

Blog Archives

Ba Truyện Kể

Ba Truyện Kể ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Ba Truyện Kể – Gustave Flaubert Ba truyện kể là tác phẩm cuối cùng mà Flaubert kịp hoàn thành và cho xuất bản trước khi ông qua đời. Tuyển tập gồm ba truyện kể ngắn: “Một tấm lòng chất phác”, “Truyền thuyết về Thánh Julien Hiếu khách” và “Hérodias”. Flaubert đặt tên truyển tập như vậy vì muốn chứng tỏ …

Read More »