Thursday , 21 March 2019
Home »

Blog Archives

Sự Mê Hoặc

Sự Mê Hoặc ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Sự Mê Hoặc – Guy Kawasaki Sự Mê Hoặc “Cuốn sách của Guy Kawasaki mô tả tầm quan trọng của niềm tin vào một ý tưởng sẽ tạo ra điều gì đó thực sự độc đáo. Tiềm năng của một ý tưởng sáng tạo có thể làm thay đổi thị trường và nhìn nhận của khách hàng là rất lớn. …

Read More »

Lên Mạng Cũng Là Một Nghệ Thuật

Lên Mạng Cũng Là Một Nghệ Thuật ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Lên Mạng Cũng Là Một Nghệ Thuật – Guy Kawasaki, Peg Fitzpatrick Lên Mạng Cũng Là Một Nghệ Thuật Hiện nay, truyền thông xã hội đã trở thành một trong những nhân tố hàng đầu quyết định thành công hoặc thất bại của một thông điệp quảng bá. Và sẽ có vô số chuyên gia tư vấn, tác giả và …

Read More »