Saturday , 16 February 2019
Home »

Blog Archives

Cỗ Máy Thời Gian

Cỗ Máy Thời Gian ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Cỗ Máy Thời Gian – H.G. Wells Cỗ Máy Thời Gian Nhân loại sẽ làm gì khi sức lao động được giải phóng, với thời gian thừa mứa, vật chất ê hề còn trí tuệ thì hoang phế? Một “thiên đường mới, một trái đất mới” đã được H.G.Wells hiện thực hóa, không phải qua mặc khải tôn giáo mà …

Read More »

Chiến Tranh Giữa Các Thế Giới

Chiến Tranh Giữa Các Thế Giới ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Chiến Tranh Giữa Các Thế Giới – H.G.Wells Chiến Tranh Giữa Các Thế Giới Một nỗi ám ảnh sâu xa của loài người: bị một nền văn minh từ hành tinh khác, phát triển cao hơn mình nhiều đấến xâm chiếm và đẩy đến chỗ diệt vong. Chiến Tranh Giữa Các Thế Giới là cuốn tiểu thuyết về cuộc chiến …

Read More »