Saturday , 16 February 2019
Home »

Blog Archives

Điều Gì Đến Sẽ Đến

Điều Gì Đến Sẽ Đến (Bản Thông Thường) ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Điều Gì Đến Sẽ Đến – Hà Thanh Phúc Điều Gì Đến Sẽ Đến gồm những cảm thức và truyện ngắn mới nhất của tác giả Hà Thanh Phúc sau sự thành công của Cảm Ơn Người Đã Rời Xa Tôi. Văn của Phúc không màu mè hoa mỹ nhưng để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng độc …

Read More »

Cảm Ơn Người Đã Rời Xa Tôi

Cảm Ơn Người Đã Rời Xa Tôi ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Cảm Ơn Người Đã Rời Xa Tôi – Hà Thanh Phúc Cảm Ơn Người Đã Rời Xa Tôi – “Có thể dễ nhận thấy, xuyên suốt các truyện ngắn của anh đều là một nỗi buồn man mác. Họ, đều giống nhau, còn trẻ, và mang nhiều nỗi hoang hoải rất thời đại: Yêu ai thì tốt? Ai mới là …

Read More »