Saturday , 16 February 2019
Home »

Blog Archives

Steve Jobs – Sống Để Thay Đổi Thế Giới

Steve Jobs - Sống Để Thay Đổi Thế Giới ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Steve Jobs – Sống Để Thay Đổi Thế Giới – Hạ Vũ Các khách hàng ngày ngày sử dụng sản phẩm của Apple sẽ còn ấn tượng về Steve Jobs với biểu tượng quả táo khuyết. Nhiều ý kiến cho rằng Steve Jobs với phong cách lãnh đạo cách tân thể hiện ở Apple và ở Pixar đã trở thành …

Read More »