Sunday , 24 February 2019
Home »

Blog Archives

TedBooks – Thuật Toán Của Tình Yêu

TedBooks - Thuật Toán Của Tình Yêu ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Thuật toán của tình yêu đưa người đọc vào một hành trình kỳ thú để cùng đi tìm định nghĩa của tình yêu, và đưa toán học vào cả trong những câu hỏi phức tạp của thuộc về cảm xúc.

Read More »