Tuesday , 22 January 2019
Home »

Blog Archives

10 Sai Lầm Lớn Nhất Của Người Lãnh Đạo

10 Sai Lầm Lớn Nhất Của Người Lãnh Đạo ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

10 Sai Lầm Lớn Nhất Của Người Lãnh Đạo – Hanz Finzel Mục tiêu của cuốn sách 10 Sai Lầm Lớn Nhất Của Người Lãnh Đạo không phải là giải đáp câu hỏi về sự hiếm hoi của khả năng lãnh đạo, mà là để tìm hiểu những gì khiến cho một lãnh đạo tốt vấp ngã, hay tốt hơn …

Read More »