Monday , 18 February 2019
Home »

Blog Archives

Cẩm Nang Kinh Doanh – Xây Dựng Nhóm Làm Việc Hiệu Quả

Cẩm Nang Kinh Doanh - Xây Dựng Nhóm Làm Việc Hiệu Quả ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Cẩm Nang Kinh Doanh – Xây Dựng Nhóm Làm Việc Hiệu Quả – Harvard Business Essentials Cẩm Nang Kinh Doanh – Xây Dựng Nhóm Làm Việc Hiệu Quả Đây là bộ sách đúc kết những giải pháp kinh doanh hiệu quả và thực tiễn nhất cùng những kinh nghiệm quý báu, thiết thực cập nhật về mọi mặt trong quản …

Read More »

Cẩm Nang Kinh Doanh – Tuyển Dụng Và Đãi Ngộ Người Tài

Cẩm Nang Kinh Doanh - Tuyển Dụng Và Đãi Ngộ Người Tài ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Cẩm Nang Kinh Doanh – Tuyển Dụng Và Đãi Ngộ Người Tài – Harvard Business Essentials Cẩm Nang Kinh Doanh – Tuyển Dụng Và Đãi Ngộ Người Tài là cuốn sách đúc kết những giải pháp kinh doanh hiệu quả và thực tiễn nhất cùng những kinh nghiệm quý báu, thiết thực cập nhật về mọi mặt trong quản lý, …

Read More »

Cẩm Nang Kinh Doanh – Tài Chính Dành Cho Người Quản Lý

Cẩm Nang Kinh Doanh - Tài Chính Dành Cho Người Quản Lý ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Cẩm Nang Kinh Doanh – Tài Chính Dành Cho Người Quản Lý – Harvard Business Essentials Cẩm Nang Kinh Doanh – Tài Chính Dành Cho Người Quản Lý (Tái Bản 2017) Cuốn sách cung cấp một nền tảng kiến thức tài chính cơ bản cho những người quản lý; đồng thời hướng dẫn cách vận dụng các thông tin và …

Read More »

Cẩm Nang Kinh Doanh – Quản Lý Thời Gian

Cẩm Nang Kinh Doanh - Quản Lý Thời Gian ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Cẩm Nang Kinh Doanh – Quản Lý Thời Gian – Harvard Business Essentials Cẩm Nang Kinh Doanh – Quản Lý Thời Gian Đây là bộ sách đúc kết những giải pháp kinh doanh hiệu quả và thực tiễn nhất cùng những kinh nghiệm quý báu, thiết thực cập nhật về mọi mặt trong quản lý, kinh doanh của trường đại …

Read More »

Cẩm Nang Kinh Doanh – Quản Lý Sự Thay Đổi Và Chuyển Tiếp

Cẩm Nang Kinh Doanh - Quản Lý Sự Thay Đổi Và Chuyển Tiếp ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Cẩm Nang Kinh Doanh – Quản Lý Sự Thay Đổi Và Chuyển Tiếp – Harvard Business Essentials Cẩm nang kinh doanh Harvard – Harvard Business Essentials được xuất bản theo hợp đồng chuyển giao bản quyền giữa trường Đại học Kinh Doanh Harvard và First News – Trí Việt, Việt Nam. Đây là bộ sách đúc kết những giải pháp …

Read More »

Cẩm Nang Kinh Doanh – Quản Lý Khủng Hoảng

Cẩm Nang Kinh Doanh - Quản Lý Khủng Hoảng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Cẩm Nang Kinh Doanh – Quản Lý Khủng Hoảng – Harvard Business Essentials Cẩm Nang Kinh Doanh – Quản Lý Khủng Hoảng Bộ sách nổi tiếng Cẩm nang kinh doanh Harvard – Harvard Business Essentials được xuất bản theo hợp đồng chuyển giao bản quyền giữa trường Đại học Kinh Doanh Harvard và First News – Trí Việt, Việt Nam. …

Read More »

Cẩm Nang Kinh Doanh – Quản Lý Hiệu Suất Làm Việc Của Nhân Viên

Cẩm Nang Kinh Doanh - Quản Lý Hiệu Suất Làm Việc Của Nhân Viên ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Cẩm Nang Kinh Doanh – Quản Lý Hiệu Suất Làm Việc Của Nhân Viên – Harvard Business Essentials Cẩm Nang Kinh Doanh – Quản Lý Hiệu Suất Làm Việc Của Nhân Viên Đây là bộ sách đúc kết những giải pháp kinh doanh hiệu quả và thực tiễn nhất cùng những kinh nghiệm quý báu, thiết thực cập nhật về …

Read More »

Cẩm Nang Kinh Doanh – Quản Lý Dự Án Lớn Và Nhỏ

Cẩm Nang Kinh Doanh - Quản Lý Dự Án Lớn Và Nhỏ ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Cẩm Nang Kinh Doanh – Quản Lý Dự Án Lớn Và Nhỏ – Harvard Business Essentials Cẩm Nang Kinh Doanh – Quản Lý Dự Án Lớn Và Nhỏ (Tái Bản 2017) Bộ sách kinh doanh nổi tiếng Cẩm nang kinh doanh Harvard – Harvard Business Essentials được xuất bản theo hợp đồng chuyển giao bản quyền giữa trường Đại học …

Read More »

Cẩm Nang Kinh Doanh – Kỹ Năng Thương Lượng

Cẩm Nang Kinh Doanh - Kỹ Năng Thương Lượng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Cẩm Nang Kinh Doanh – Kỹ Năng Thương Lượng – Harvard Business Essentials “Kỹ Năng Thương Lượng” – cuốn đầu tiên trong bộ sách kinh doanh “Cẩm nang Kinh doanh Harvard – Harvard Business Essentials”đi sâu vào chi tiết về mọi vấn đề liên quan đến thương lượng, từ những khái niệm cơ bản nhất đến những khía cạnh mang …

Read More »

Cẩm Nang Kinh Doanh – Kỹ Năng Ra Quyết Định

Cẩm Nang Kinh Doanh - Kỹ Năng Ra Quyết Định ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Cẩm Nang Kinh Doanh – Kỹ Năng Ra Quyết Định – Harvard Business Essentials Cẩm Nang Kinh Doanh – Kỹ Năng Ra Quyết Định Xét trên nhiều khía cạnh, công việc kinh doanh là tổng thể hàng loạt quyết định liên quan đến việc định hình phương hướng hoạt động của mọi tổ chức. Có những quyết định nếu được …

Read More »

Cẩm Nang Kinh Doanh – Huấn Luyện Và Truyền Kinh Nghiệm

Cẩm Nang Kinh Doanh - Huấn Luyện Và Truyền Kinh Nghiệm ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Cẩm Nang Kinh Doanh – Huấn Luyện Và Truyền Kinh Nghiệm – Harvard Business Essentials Cẩm Nang Kinh Doanh – Huấn Luyện Và Truyền Kinh Nghiệm Bộ sách nổi tiếng Cẩm nang kinh doanh Harvard – Harvard Business Essentials được xuất bản theo hợp đồng chuyển giao bản quyền giữa trường Đại học Kinh Doanh Harvard và First News – …

Read More »