Tuesday , 19 March 2019
Home »

Blog Archives

Kèm Cặp Nhân Viên

Kèm Cặp Nhân Viên ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Kèm Cặp Nhân Viên – Havard Business Press Kèm Cặp Nhân Viên Nằm trong bộ HBR Guide to, Kèm cặp nhân viên là tác phẩm đúc kết lời khuyên của các chuyên gia nhằm giúp các nhà quản lý tìm được cách huấn luyện nhân viên phù hợp trong môi trường kinh doanh hiện nay. Kèm cặp ở đây không …

Read More »