Wednesday , 16 January 2019
Home »

Blog Archives

Những Bài Học Kinh Doanh Từ Loài Khỉ

Những Bài Học Kinh Doanh Từ Loài Khỉ ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Những Bài Học Kinh Doanh Từ Loài Khỉ – Heather Wandell Những Bài Học Kinh Doanh Từ Loài Khỉ Là tình nguyện viên của trại bảo tồn Frisky, Heather Wandell có nhiều cơ hội quan sát và tương tác với những chú khỉ trong trại. Tất cả chúng tạo nên một tập hợp các tính cách: hiền lành, lắm điều, …

Read More »